top of page
Bilder_flybilde-1024x576.jpg

Tynset Flyklubb er en av landets eldste flyklubber, stiftet i 1938.

logo (1) (8).tiff

Selve flystripa ble først anlagt i samarbeid med luftforsvaret som en reserveflyplass i 1953. Klubben har opp gjennom årene hatt et noe varierende aktivitetsnivå, men siden klubben ble reorganisert i 1980, og fly anskaffet året etter, har aktiviteten vært stor og klubben teller i dag ca. 40 medlemmer hvorav en stor prosentandel også er sertifikatinnehavere.

Flyplassen


Selve flystripa er i underkant av 1000 meter lang, og etter full oppgradering og profilering i 2001, samt rehabilitering i 2009/2011, fremstår den i dag som en av landets beste gressbaner! Banen holdes oppe hele året, med god dugnadsinnsats på gresslått om sommeren og brøyting om vinteren.
 


Bygninger og anlegg


I løpet av de siste 30 årene har det skjedd en omfattende utbygging av flyplassen, - alt vesentlig som dugnadsarbeid. Det er bygd tre hangarer hvor det i dag er stasjonert 6 fly, og i dag kan vi tanke både egne og besøkende fly fra et Statoilanlegg som stod ferdig i 2000. Fra 2002 til 2005 har klubbens medlemmer nedlagt et imponerende dugnadsarbeid, og bygd nytt klubbhus som vil dekke klubbens behov langt frem i tid.
 


Flyskole


Våren 2005 fikk klubben egen skoletillatelse fra Luftfartstilsynet, og med egen skolesjef og instruktør kan klubben nå utdanne egne piloter. Teoriundervisningen til sertifikatet foregår som internettbasert egentudie med klubbens medlemmer som hjelpeinstruktører. Den praktiske flyopplæringen tar skolesjef og instruktører seg av. Det flys med klubbens Cessna 172, LN-HOF, med Tynset Flyplass som base, men i løpet av utdanningen blir det i tillegg lagt opp til lengre turer til andre steder i østlandsområdet. Denne utdanningen kan også være starten på en fremtidig karriere som yrkesflyger!
 


Klubbaktiviteter


Hovedaktiviteten er naturlig nok å fly! For at dette skal fungere best mulig er en klubb avhengig av at miljøet i klubben er godt, noe vi føler vi har lykkes med. Flyging er en inspirerende, utfordrende og givende hobby som spenner over et vidt spekter og som gir mange muligheter. Gjennom kontakt med andre klubber i inn- og utland flyr vi til hverandres stevner og arrangementer. Vi arrangerer klubbturer og konkurranser, og på klubbkveldene tar vi opp ulike temaer rundt flyging både med egne og besøkende krefter. Klubben er tilsluttet Norges Luftsportsforbund, og gjennom NLF arrangeres møter, kurs og konferanser som vi deltar på, og som bidrar til å sette flyging i et større perspektiv. Klubben deltar også i NLFs Flytjeneste, og gjennom samarbeid med blant annet Politiet, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp har det blitt flere spennende oppdrag!


Du kan lese mer om både Flyskolen og NLFs Flytjeneste på egne sider.

Formann

Dag Edvard Larsen BW.jpg

Dag Edvard Larsen

Skolesjef

Bjørn_Fossum_BW.jpg

Bjørn Fossum

Leder Flytjenesten

Ove Tore Bergh BW.jpg

Ove Tore Bergh

Kontakt oss

Besøksadresse:

Tynset flyplass

Aumveien 357

2500 Tynset

Postadresse:

Postboks 38

2501 Tynset

 

E-post:

post@tynsetflyklubb.no

Følg oss også på:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Instagram

vipps null stress.png

For både oversikt og betaling av våre tjenester, klikk på ikonet eller søk #120970 i vipps, så finner du oss der.

For henvendelser angående feil eller rettelser på nettsiden:

E-post: webmaster@tynsetflyklubb.no

bottom of page