Styresammensetning og fagpersoner i Tynset Flyklubb 2017


Styret:
 

Funksjon Navn Telefon E-post
Formann Dag Edvard Larsen 97 15 06 28
Nestformann Per Urseth 62 49 42 83
Kasserer Steinar Myren 90 09 66 84
Sekretær Svein Ellingvåg 90 91 75 82 svein.ellingvag@bbnett.no
Styremedlem Stein Olsson 90 19 73 66
Vara Sondre N. Hansen 94 18 86 30
Vara Jon Bernhard Wintervold -

Representanter til møter i organisasjoner klubben er tilsluttet: Formann delegerer.

Valgkomite: Rune Aaeng og Sondre N. Hansen .

Fagpersoner:
 

Funksjon Navn Telefon E-post
Skolesjef / instruktør Bjørn Fossum 92 45 32 10
Teknisk leder Svein Ellingvåg 90 91 75 82 svein.ellingvag@bbnett.no
Flygesjef Dag Edvard Larsen 97 15 06 28
Flytryggingssjef Dag Edvard Larsen 97 15 06 28
Flyplassjef Jon Bernhard Wintervold -
Ansvarlig for drivstoff / olje Ola B. Aakrann 90 59 25 13
Korpsleder NAKs Flytjeneste Ove Tore Bergh 90 04 40 38
Webmaster / nettredaktør Jørgen Haugen 91 58 18 73
Revisor Per Urseth 62 49 42 83
Revisor Jon Bernhard Wintervold -

Arrangementskomte: Per Urseth , Frank Rogne , Rune Aaeng , Mette Fjellmo .