Rutiner for booking og bruk av LN-RAB i uker med skogbrannvakt


Fra og med mai måned, eller etter nærmere annonsering på klubbens Facebookside, har Tynset Flyklubb skogbrannvakt. Hver sommersesong er klubben forpliktet til å stille vaktlag annenhver uke, noe som betyr at det i partallsuker må tas hensyn til brannberedskapen for de som ønsker å bruke LN-RAB til annen flyging.

Brannvaktflygingen foregår normalt på ettermiddag og tidlig kveld, så lenge det flys ren rutinemessig overvåkning. Normalt starter rutinemessige overvåkningsflygninger ca. kl. 1600 de dagene skogbrannindeksen tilsier at flyging skal finne sted. Flyet vil derfor, med mindre det oppstår branner hvor vi blir kalt ut for å assistere brannvesenet, normalt være ledig på dagtid de ukene vi har vakt. Det er imidlertid viktig å merke seg at så lenge vi har vakt, (alle partallsuker frem tom. september måned) må flyet være disponibelt for vakthavende piloter. Det betyr at evt. flyging med LN-RAB på dagtid i partallsuker kun må finne sted lokalt, og fartøysjef må være tilgjengelig på mobiltelefon i tilfelle flyet må tilbakekalles til basen pga. utkalling fra brannvesenet.

For evt. lokal flyging med LN-RAB på dagtid i partallsuker under skogbrannsesongen er det særdeles viktig at absolutt ALL FLYGING BOOKES i bookingsystemet, og at tidene flyet er booket følges nøyaktig. Dette for at vakthavende piloter til enhver tid skal ha oversikt over om flyet er i luften, og hvem som er fartøysjef, for om nødvendig å kunne ringe fartøysjef på mobiltelefon og tilbakekalle flyet.

Brannvaktflyging kan i praksis finne sted når som helst på døgnet. Ovenfor våre oppdragsgivere, - Brannsjefutvalget i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune, har vi forpliktet oss til å være operative og har en forspenningstid på maksimalt 1 time de ukene vi har vakt. Det gjøres oppmerksom på at ikke nødvendigvis alle brannvaktflyginger bookes i bookingsystemet, så flyet kan være ute på eller planlagt brukt til overvåking eller oppdrag selv om det fremgår av bookingsystemet at flyet i utgangspunktet er ledig.

Ved evt. spørsmål rundt LN-RABs tilgjengelighet i uker med skogbrannvakt kan vakthavende piloter kontaktes når det måtte være nødvendig, - sjekk vaktlisten på siden Flytjenesten.