ADVARSEL:

Dette skjemaet for vekt- og balansekontroll er utarbeidet med bakgrunn i vekt og tyngdepunkter for Tynset Flyklubbs Cessna 172, LN-RAB, og må ikke brukes på andre fly enn dette, da vekt og tyngdepunker kan avvike fra andre Cessna 172.

Tynset Flyklubb fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå som et resultat av bruk av dette skjemaet for vekt- og balansekontroll.


Klikk på en av linkene nedenfor for å åpne
skjema for vekt- og balansekontroll på LN-RAB:

Adobe PDF Ikke-redigerbart PDF-dokument.
Best egnet for utskrift.
 
MS Word 2003 Word-dokument med redigerbart Excel-element.
Dobbeltklikk i dokumentet for å fylle inn vekter, - utregning og summering skjer automatisk.